pl

Prowadzimy biznes w obszarach usług konsultingowych dla branży paliw oraz handlu paliwami płynnymi

Aktualności

25.09.2020

BM Reflex: Ceny paliw na razie stabilne

Spadek cen na rynku ropy naftowej w okolice 42 USD/bbl wraz z osłabieniem złotego do dolara powoduje, że ceny hurtowe na rynku krajowym pozostają względnie stabilne. Podobnie na rynku detalicznym na koniec tego tygodnia średnie ceny benzyn i oleju napędowego są jedynie o 1 – 2 grosze na litrze niższe niż przed tygodniem.
BM REFLEX, 22.09.2020

Mimo pandemii rośnie pozycja LOTOS Kolej na krajowym rynku

Sytuację związaną z COVID-19 odczuł zarówno krajowy, jak i międzynarodowy rynek przepływu towarów. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie styczeń - lipiec 2020 r. praca przewozowa spadła aż o 12,93% względem analogicznego okresu w odniesieniu do roku ubiegłego. Spółka LOTOS Kolej odnotowała spadek na poziomie 3,43%. Ten wynik przełożył się na zwiększony udział w rynku. Usługi przewozowe dla klientów były realizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami. W miejsce kontraktów, które zostały zawieszone z powodu lockdownu (przykładem może być znaczne zmniejszenie w tym okresie zapotrzebowania na transport produktów ropopochodnych, a w szczególności paliwa Jet A-1 używanego przez branżę lotniczą), spółka pozyskała nowe zlecenia przewozowe. Każdy realizowany transport nabrał szczególnego znaczenia, a pracownicy z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki służbowe.
BM REFLEX 22.09.2020

PKN Orlen wybrał projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

​PKN ORLEN rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering Ltd., posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Rozpoczęcie tego etapu prac poprzedzone było wielomiesięcznymi badaniami wietrzności oraz struktury geologicznej dna morskiego. Zakończenie prac projektowych umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
BM Reflex 18.09.2020

BM Reflex: Jeszcze nie czas na większe obniżki cen paliw

Wzrost cen ropy naftowej o blisko 5 USD/bbl w skali tygodnia z pewnością nie jest dobrą informacją dla kierowców gdyż praktycznie przekreśla szansę na spadki cen paliw w krótkim okresie. Aktualnie średnia krajowa cena benzyny Pb95 to 4,51 zł/l, diesla 4,41 zł/l, natomiast autogazu 2,01 zł/l. Tygodniowa skala zmian cen jest symboliczna: Pb95 (+2 g./l), ON (+1 gr/l), LPG (-1 gr/l). Niestety w ślad za drożejącą (zarówno w złotówkach jak i dolarach) ropą naftową podrożały hurtowe ceny paliw w kraju.
BM REFLEX, 15.09.2020

Zachodniopomorska KAS wykryła bufor w karuzeli VAT

Ujawnienie podmiotu, który pełnił rolę bufora w fikcyjnym łańcuchu dostaw olejów roślinnych – to efekt współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Szczecinie z Komórką Szefa KAS ds. STIR. Szacowana wartość strat Skarbu Państwa to ponad 5 mln zł. Na rachunku bankowym uczestnika karuzeli VAT zablokowano 330 tys. zł.
BM REFLEX, 15.09.2020

ORLEN rozpoczyna przetarg na hub wodorowy

​PKN ORLEN rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Inwestycja, obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej Koncernu w obszarze paliw alternatywnych.
BM REFLEX, 11.09.2020

BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach. Czy na długo?

Spadek cen na rynku ropy naftowej w okolice 40 USD/bbl przynosi efekty w postaci obniżek hurtowych cen paliw na rynku krajowym, ale także obniżek na stacjach paliw. Tu co prawda obniżek nie notujemy na wszystkich stacjach, ale tu gdzie są sięgają nawet blisko 10 czy kilkunastu groszy na litrze. W związku z tym bardziej wyraźnej zmiany średniego poziomu cen spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Póki co na koniec tego tygodnia średnie ceny benzyn i oleju napędowego są jedynie o 1 – 2 grosze na litrze niższe niż przed tygodniem, a autogazu o 3 gr/l.
BM REFLEX, 9.09.2020

PKN ORLEN neutralny emisyjnie do 2050

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.
BM  REFLEX, 07.09.2020

Rynek paliw ciekłych - od 8 września 2020 zmiany dotyczące koncesjonowania

W dniu 24 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1431 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 8 września 2020 r.
BM REFLEX, 7.09.2020

Podwyżek na stacjach na razie nie widać.

Zmiana sytuacji na rynku ropy naftowej powinna przynieść pozytywne efekty dla kierowców. Notowana w tym tygodniu korekta cen surowca w dół przyniosła już obniżki na rynku hurtowym, a na stacjach stabilizację cen wokół poziomów z ubiegłego tygodnia. Aktualnie za benzynę bezołowiową 95 płacimy 4,50 zł/l, bezołowiową 98 – 4,81 zł/l, olej napędowy– 4,42 zł/l, autogaz 2,05 zł/l. Wyjątek stanowi autogaz, który drożał w tym tygodniu średnio o 4 gr/l.
BM REFLEX, 18.08.2020

Komunikat o braku możliwości od 1 października 2020 r. dokonywania zgłoszeń SENT z konta o podstawowym poziomie dostępu i bez rejestracji w obszarze SENT

Ministerstwo Finansów przypomina, że dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY", z rejestracją reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU.