Konsulting dla branży paliw. Prognozy i aktualne ceny paliw / ropy / benzyny / oleju napędowego / LPG/ świat paliw.

Co składa się na cenę:

Oleju napędowego
Benzyny Eurosuper 95
{"id":498,"price_1000":4967,"price":6.73,"excise":1.16,"fuel_charge":0.42,"issuance_fee":0.08,"cost_of_purchase":3.3,"retail_margin":0.5,"vat":1.26,"excise_pr":17,"fuel_charge_pr":6,"issuance_fee_pr":1,"cost_of_purchase_pr":49,"retail_margin_pr":7,"vat_pr":19,"id_label":2,"date":"2024-04-18","created":"2024-04-19 10:58:14","title":"ON"}
Składniki ceny detalicznej ceny ON w Polsce na dzień: 18.04.2024
{"id":497,"price_1000":5135,"price":6.67,"excise":1.15,"fuel_charge":0.2,"issuance_fee":0.08,"cost_of_purchase":3.71,"retail_margin":0.29,"vat":1.25,"excise_pr":17,"fuel_charge_pr":3,"issuance_fee_pr":1,"cost_of_purchase_pr":56,"retail_margin_pr":4,"vat_pr":19,"id_label":1,"date":"2024-04-18","created":"2024-04-19 10:58:14","title":"Eurosuper 95"}
Składniki ceny detalicznej ceny Pb 95 w Polsce na dzień: 18.04.2024

Z ostatniej chwili!

Aktualności

REFLEX,  19.04.2024
Uwaga wszystkich uczestników rynku paliw skupia się w ostatnich dniach w głównej mierze wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie. Utrzymujące się ryzyko geopolityczne odpowiada za wysoką zmienność notowań na rynku światowym, ale bez realnego uszczuplenia dostaw ropy z regionu nie grozi nam obecnie trwały wzrost cen surowca. W takiej sytuacji będziemy obserwować zmienność cen przede wszystkim na rynku hurtowym. To z kolei znajduje odzwierciedlenie na poziomie detalicznym.
REFLEX., 18.04.2024
Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.
REFLEX, 18.04.2024
Shell wprowadził promocję „Shell V-Power napędza korzyści”. Uczestnicy programu lojalnościowego Shell ClubSmart za każde zatankowanie benzyny Shell V-Power 95 albo oleju napędowego Shell V-Power Diesel otrzymują aż trzy razy więcej punktów niż zwykle1. Oferta obowiązuje przez cały tydzień, do 31 maja br. 3 razy więcej punktów oznacza też 3 razy szybszą drogę do odebrania nagrody! Klubowicze Shell ClubSmart mogą wykorzystać zgromadzone punkty chociażby na zakup paliwa czy produktów gastronomicznych dostępnych na stacji, a także wymieniać je na vouchery online. Aby zapłacić punktami wystarczy poinformować kasjera przed rozpoczęciem transakcji, zeskanować kartę w aplikacji lub kartę plastikową. Kwota do zapłaty zostanie automatycznie obniżona o wartość zgromadzonych punktów.
REFLEX, 18.04.2024
Na stacjach Circle K rozpoczęła się akcja „EXTRA poranki z kawą”. Codziennie w godzinach 7:00 – 9:00 klienci będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty na aromatyczną kawę za symboliczny grosz. Wystarczy przyjść z własnym kubkiem oraz zatankować min. 20 litrów dowolnego paliwa miles®, milesPLUS® czy SupraGas. Oferta obowiązuje z kartą lojalnościową EXTRA i potrwa do 26 czerwca br.
REFLEX, 18.04.2024
Grupa ORLEN, poprzez Energę Wytwarzanie, przejęła projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 130 MW, która będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku i będzie największą farmą fotowoltaiczną Grupy ORLEN w południowej Polsce. Koncern posiada obecnie około 100 MW mocy zainstalowanej w 11 działających farmach fotowoltaicznych oraz mikroinstalacjach.
REFLEX/ 18.04.2024
rupa MOL oddała do użytku największą w Europie Środkowo-Wschodniej fabrykę zielonego wodoru o mocy 10 megawatów, zlokalizowaną w miejscowości Százhalombatta na Węgrzech. Inwestycja o wartości 22 mln euro sprawia, że produkcja paliwa staje się bardziej zrównoważona: fabryka zmniejszy emisję dwutlenku węgla z Rafinerii Dunaj, na której terenie powstała, o 25 tys. ton rocznie. MOL będzie w stanie produkować rocznie 1,6 tys. ton czystego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru, co otwiera nowy rozdział w gospodarce wodorowej. Inwestycja jest zgodna ze strategią Grupy MOL, SHAPE TOMORROW, która ma na celu uczynienie regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym.
REFLEX, 12.04.2024 
Im bliżej majowego weekendu, tym większe ryzyko dalszych podwyżek cen paliw na stacjach. Ten tydzień kończymy z cenami na średnim poziomie odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,67 zł/l (+7 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,28 zł/l (+8 gr/l), oleju napędowego 6,73 zł/l (+1 gr/l), autogazu 2,87 zł/l (0 gr/l).
REFLEX,  12.04.2024
Po wprowadzeniu w grudniu 2022 r., sankcji na rosyjską ropę transportowaną tankowcami, a potem od 5 lutego 2023 r. na gotowe paliwa pochodzące z Rosji i decyzji Rosji o zaprzestaniu transportu ropy rurociągiem „Przyjaźń”, obawiano się możliwej destabilizacji rynku krajowego. Firmy paliwowe zdołały nie dopuścić do kryzysu. Duże zapasy i łatwość pozyskania produktów z innych kierunków wymusiły wręcz stopniowe obniżki notowań, co następnie przekładało się na ceny oferowane na stacjach paliw. Obserwowana na początku roku drożyzna na stacjach paliw przyczyniała się do rozwoju wskaźników inflacyjnych. Jednak spadki cen w pozostałych kwartałach br. wpływały na spowolnienie tempa wzrostu inflacji. Konsumpcję paliw w kraju, w znaczących okresach, wspomagała turystyka paliwowa na zachodnich i południowych granicach. Niższe ceny w Polsce niż w sąsiednich krajach europejskich zachęcały do przyjazdu w celu zatankowania pojazdów i kanistrów. Ostatecznie średnia cena benzyny EU95 spadła o 2%, oleju napędowego o 8%, a autogazu o 7% rok do roku. Sprzyjało to wzrostowi zużycia paliw transportowych w Polsce, które zwiększyło się o 7% w stosunku do 2022 r. – wynika z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
REFLEX, 12.04.2024
11 kwietnia odbył się Kongres Branży Paliwowej organizowany przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW). Podczas wydarzenia przedstawiono raport roczny „Przemysł i handel naftowy 2023”, z którego wynika, że mimo braku paliw z Rosji objętych sankcjami w Polsce zauważono wzrost zużycia paliwa.
REFLEX, 11.04.2024
Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powołała w dniu 10 kwietnia 2024 roku Pana Ireneusza Fąfarę na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. z dniem 11 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powierzyła obowiązki Pierwszego Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Panu Witoldowi Literackiemu z dniem 11 kwietnia 2024 roku, a także odwołała Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Sitarskiego z czasowego delegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu ORLEN S.A. Rada Nadzorcza ORLEN S.A. będzie kontynuować posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2024 roku.
REFLEX 10.04.2024
Grupa ORLEN zwiększyła o ponad 30 proc. ilość przesyłanego do Polski gazu pochodzącego z własnego wydobycia w Norwegii. W skali roku oznacza to dodatkowy miliard metrów sześciennych gazu. Gaz pochodzący z norweskich złóż eksploatowanych przez PGNiG Upstream Norway zapełnia już około połowę całej zarezerwowanej przez ORLEN przepustowości gazociągu Baltic Pipe.
REFLEX, 05.04.2024
W wyniku wzrostu cen ropy Brent do poziomu powyżej 90 USD/t komplikuje się sytuacja na krajowym rynku paliw. Choć skutków tego wzrostu na stacjach jeszcze nie widzimy, to musimy być przygotowani na jego konsekwencje w przyszłości, jeśli Brent ponownie nie stanieje.
REFLEX, 28.03.2024
Zgodnie z kierunkiem zmian cen paliw na rynku hurtowych ceny benzyny na stacjach w dalszym ciągu rosną, natomiast ceny oleju napędowego ustabilizowały się na poziomie z ubiegłego tygodnia. Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie dla: benzyny bezołowiowej 95 - 6,58 zł/l (+8 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,17 zł/l (+8 gr/l), oleju napędowego 6,73 zł/l (+0 gr/l), autogazu – 2,87 zł/l (-2 gr/l).
REFL:EX, 22.03.2024 
W województwie małopolskim sieć MOYA otworzyła dziś aż dwie nowe stacje. Oba punkty działają w modelu franczyzowym i mają jednego właściciela. Stacje oferują wysokiej jakości paliwo, klimatyczny koncept gastronomiczny Caffe MOYA z bogatym wyborem napojów i przekąsek, a także sklep wielobranżowy.
REFLEX, 21.03.2024
Sieć stacji paliw MOYA kontynuuje dynamiczny rozwój, ogłaszając otwarcie nowej stacji paliw w województwie warmińsko-mazurskim. Punkt w niebiesko-czerwonych barwach oferuje wysokiej jakości paliwo, klimatyczny koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe MOYA z bogatym wyborem napojów i przekąsek oraz dobrze wyposażony sklep wielobranżowy. Obiekt przystosowany jest do obsługi pojazdów ciężarowych.
REFLEX, 22.03.2024
Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot Paliwa rozpoczęła działalność na rynku paliw żeglugowych w polskich portach. Pierwsza dostawa odbyła się 11 marca 2024 r. – w porcie w Gdyni zatankowana (zabunkrowana*) została jednostka Fairplay VII, należąca do firmy Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp.k. Działalność bunkrowa Grupy Unimot prowadzona będzie w oparciu o dwa z dziewięciu terminali paliwowych należących do Unimot Terminale, zlokalizowanych w Gdańsku i Szczecinie.
REFLEX,  22.03.2024
W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność ograniczenia przez firmy emisji dwutlenku węgla w łańcuchach wartości, Grupa Unimot zaoferuje swoim klientom olej napędowy HVO.

Zawsze aktualne ceny paliw w REFLEX

Zespół Reflex na bieżąco monitoruje hurtowe i detaliczne ceny benzyny, LPG i oleju napędowego na polskich stacjach paliw. 

Ceny detaliczne opracowane na podstawie cotygodniowego monitoringu przeprowadzanego przez ekspertów Reflex z uwzględnieniem podziału na województwa i miasta wojewódzkie w oparciu o badanie reprezentacyjne z zachowaniem statystycznych prawidłowości próby reprezentatywnej. 

W serwisie Reflex masz możliwość sprawdzenia aktualnych hurtowych cen paliw ORLEN i Aramco oraz aktualnych stawek obciążeń podatkowych w Polsce. Informujemy o zmianach cen benzyny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego ON oraz gazu LPG.