pl

Konsulting dla branży paliw oraz handlu paliwami płynnymi – fachowe doradztwo – prognozy i aktualne ceny paliw / ropy / benzyny / oleju napędowego / LPG

Aktualności z Branży paliw

BM REFLEX, 28.01.2022
Ceny ropy Brent przekroczyły poziom 90 USD/bbl, dolar ponownie kosztuje ponad 4,10 PLN – to powody wzrostu hurtowych cen paliw, które wcześniej czy później zostaną przeniesione na ceny detaliczne. Z tego też powodu już drugi tydzień z rzędu mamy do czynienia ze wzrostem cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw. Średnie ceny paliw na dzień 27.01.2022r. wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,87 zł/l, bezołowiowej 98 – 6,14 zł/l, dla oleju napędowego – 5,93 zł/l i autogazu – 3,10 zł/l. Tym samym ceny benzyny i oleju napędowego rosły o 8-9 gr/l. Ceny autogazu spadły o 1 gr/l.
BM REFLEX, 28.01.2022
ORLEN Paliwa zainteresowany budową nowego Terminalu Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty Polyolefins ORLEN Paliwa, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowyprzez ORLEN Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach. W ramach współpracy wykorzystane zostałoby nabrzeże budowane przez Grupę Azoty Polyolefins na potrzeby projektu Polimery Police.
BM REFLEX, 27.01.2022
Celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako element przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
BM REFLEX, 27.01.2022 
PKN ORLEN w 2021 roku osiągnął zysk netto w wysokości 10,2 mld zł oraz zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł. W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszar petrochemii, energetyki i rafinerii. Zaledwie 13% zysku całego Koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce. Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,6 mld zł. PKN ORLEN w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Stabilne fundamenty finansowe od 2021 roku opierają się również na emisjach zielonych obligacji. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, kontynuowano procesy akwizycyjne i projekty rozwojowe. Uruchomiono również kluczowe inwestycje, m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz instalację do produkcji zielonego glikolu w Trzebini.