pl

Konsulting dla branży paliw oraz handlu paliwami płynnymi – fachowe doradztwo – prognozy i aktualne ceny paliw / ropy / benzyny / oleju napędowego / LPG

Aktualności

27.05.2022
Ceny benzyny rosną już kolejny tydzień z rzędu, ale aktualne poziomy cen nie są jeszcze najwyższymi, jakie będziemy w kolejnych tygodniach notować na krajowym rynku paliw. Przełom maja i czerwca może przynieść kolejne rekordy, a wszystko za sprawą rosnących cen benzyny na rynkach światowych z powodu niskiego poziomu zapasów i rosnącego popytu.
REFLEX, 27.05.2022
Grupa ORLEN, po finalizacji połączenia z Grupą LOTOS oraz po przejęciu stacji paliw od MOL, planuje rebranding wszystkich 185 stacji na Węgrzech i na Słowacji na markę ORLEN. Wśród nich znajdzie się 79 stacji na Węgrzech pod marką Lukoil, prowadzonych obecnie przez prywatnych udziałowców, którzy użytkują tę markę na podstawie licencji.
REFLEX, 27.05.2022
Prezydent podpisał Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ktra wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974), ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 613), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761), ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 171), ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).
REFLEX, 26.05.2022
Prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji są zakończone. Gazociąg jest obecnie nagazowany i prowadzone są testy jego funkcjonalności. Na początku czerwca ruszy pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowację. Odbiór końcowy interkonektora nastąpi na przełomie II i III kwartału 2022.
REFLEX, 26.05.2022
Spółka z grupy Venture Global podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą terminala skraplającego Plaquemines LNG. PGNiG będzie odbierało z tej instalacji 4 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie. Amerykańska Venture Global Plaquemines LNG poinformowała o podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. Final Investment Decision) dla terminala skraplającego Plaquemines w Luizjanie. Oznacza to między innymi, że spółka pozyskała wszystkie zgody oraz finansowanie potrzebne, aby zrealizować inwestycję. Instalacja będzie produkować 13,3 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie. Jednym z odbiorców będzie PGNiG, które zakontraktowało w terminalu w Plaquemines 4 mln ton LNG rocznie, co odpowiada 5,4 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.
20.05.2022
Dynamiczne zmiany cen ropy i paliw gotowych na rynkach światowych wpływają bezpośrednio, a co najważniejsze bardzo szybko na poziom cen paliw na krajowym rynku. Ostatnie zmiany spowodowały, że tankujący benzynę na stacjach zapłacą dzisiaj o około 40 – 50 groszy na litrze więcej. Jest to wzrost w wysokości podwyżek odnotowanych wcześniej w okresie 15 kwietnia do 12 maja.
20.05.2022
ORLEN Upstream, spółka z Grupy ORLEN, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego. Wydobycie zasobów kopalni, zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim, potrwa około 14 lat. Rocznie będą one w stanie zapewnić energię elektryczną dla około 70 tys. gospodarstw domowych.

Zawsze aktualne ceny paliw w Reflex

Zespół Reflex na bieżąco monitoruje hurtowe i detaliczne ceny benzyny, LPG i oleju napędowego na polskich stacjach paliw. Ceny detaliczne opracowane na podstawie cotygodniowego monitoringu przeprowadzanego przez Reflex z uwzględnieniem podziału na województwa i miasta wojewódzkie w oparciu o badanie reprezentacyjne z zachowaniem statystycznych prawidłowości próby reprezentatywnej.

W serwisie Reflex  masz możliwość sprawdzenia aktualnych hurtowych cen paliw ORLEN i LOTOS oraz aktualnych stawek obciążeń podatkowych w Polsce. Informujemy o zmianach cen benzyny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego ON oraz gazu LPG.