Konsulting dla branży paliw. Prognozy i aktualne ceny paliw / ropy / benzyny / oleju napędowego / LPG

Co składa się na cenę:

Oleju napędowego
Benzyny Eurosuper 95
{"id":458,"price_1000":4783,"price":6.6,"excise":1.16,"fuel_charge":0.37,"issuance_fee":0.08,"cost_of_purchase":3.17,"retail_margin":0.58,"vat":1.23,"excise_pr":18,"fuel_charge_pr":6,"issuance_fee_pr":1,"cost_of_purchase_pr":48,"retail_margin_pr":9,"vat_pr":19,"id_label":2,"date":"2023-12-07","created":"2023-12-08 08:48:50","title":"ON"}
Składniki ceny detalicznej ceny ON w Polsce na dzień: 07.12.2023
{"id":457,"price_1000":4581,"price":6.43,"excise":1.15,"fuel_charge":0.17,"issuance_fee":0.08,"cost_of_purchase":3.18,"retail_margin":0.65,"vat":1.2,"excise_pr":18,"fuel_charge_pr":3,"issuance_fee_pr":1,"cost_of_purchase_pr":49,"retail_margin_pr":10,"vat_pr":19,"id_label":1,"date":"2023-12-07","created":"2023-12-08 08:48:50","title":"Eurosuper 95"}
Składniki ceny detalicznej ceny Pb 95 w Polsce na dzień: 07.12.2023

Z ostatniej chwili!

Aktualności

REFLEX, 8.12.2023
Sieć stacji paliw MOYA rozwija się w imponującym tempie. Nowe obiekty w niebiesko-czerwonych barwach pojawiły się w województwie łódzkim, lubelskim i zachodniopomorskim. Są to obsługowe stacje franczyzowe, ze sklepem typu convenience oraz Caffe MOYA.
REFLEX, 8.12.2023
Za nami kolejny tydzień spadku cen paliw na stacjach rzędu średnio 3 – 5 groszy na litrze. Średnie ceny paliw na dzień 7 grudnia wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,43 zł/l (-5 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,01 zł/l (-3 gr/l), oleju napędowego 6,60 zł/l (-4 gr/l), autogazu – 3,01 zł/l (-3 gr/l).
REFLEX, 8.12.2023
Unipetrol z Grupy ORLEN buduje instalację odzysku ciepła w zakładzie produkcyjnym w Kralupach nad Wełtawą. Inwestycja umożliwi poprawę efektywności energetycznej rafinerii – ciepło gazów spalinowych, które do tej pory uchodziło do atmosfery, zostanie wykorzystane do podgrzewania wody na potrzeby procesów technologicznych. Pozwoli to zaoszczędzić nawet 5 MW energii cieplnej na godzinę. W ciągu roku instalacja umożliwi odzyskanie takiej ilości ciepła, jaka wystarczyłaby do ogrzania prawie 10 tys. gospodarstw domowych. W instalacji zostaną wykorzystane innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów z ORLEN Unipetrol. Projekt o wartości ok. 0,5 mld czeskich koron (ok. 100 mln złotych) jest częścią działań na rzecz osiągnięcia przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku.
REFLEX, 8.12.2023
Sieć stacji paliw MOYA nieustannie się powiększa. Nowe obiekty w niebiesko-czerwonych barwach pojawiają się przy drogach krajowych i lokalnych, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. W województwie lubelskim MOYA otworzyła dziś kolejną własną stację obsługową ze sklepem typu convenience oraz Caffe MOYA.
REFLEX, 4.12.2023
Informacja Nr 67 / 2023 dla uczestników rynku paliw ciekłych w sprawie wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących W dniu 10 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2455, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2023 r.
REFLEX, 01.12.2023
Zgodnie z ostatnimi prognozami pogłębiły się spadki średnich poziomów cen paliw, jednak ich skala wciąż jest niezadowalająca. Ponownie, tak jak przed tygodniem, za paliwa płacimy o kilka groszy mniej na lirze, a średnie ceny wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,48 zł/l (-4 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,03 zł/l (-5 gr/l), oleju napędowego 6,64 zł/l (-3 gr/l), autogazu – 3,04 zł/l (-2 gr/l). To jednak nie oznacza, że ceny paliw spadają jednakowo na wszystkich stacjach, co więcej są także i takie stacje gdzie ceny pozostają na niezmienionym poziomie. Reasumując zmiany cen paliw notujemy jedynie na części stacji i tu sięgają one kilkunastu, a nawet ponad 20 groszy na litrze.
REFLEX, 30.11.2023
W miejscowości Brzeszcze (woj. małopolskie) na trasie Oświęcim-Pszczyna została otwarta stacja paliw MOYA. Punkt w niebiesko-czerwonych barwach oferuje każdy rodzaj wysokiej jakości paliwa, Caffe MOYA z bogatym wyborem napojów i przekąsek oraz dobrze wyposażony sklep wielobranżowy.
REFLEX, 30.11.2023
Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.
REFLEX/ 24.11.2023
W ciągu ostatniego tygodnia ponownie obserwowaliśmy zmiany cen paliw jedynie na części stacji. Tu gdzie ceny zmieniały się możemy tankować paliwo o kilka – kilkanaście groszy a litrze taniej niż przed tygodniem. Skala zmian cen jest zróżnicowana i to nie tylko w zależności od operatora czy lokalizacji, ale nawet w ramach jednej sieci obserwujemy duża rozpiętość cen i ich zmian.
REFLEX, 24.11.2023
Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 29,2 mln zł, a przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 3,3 mld zł. W III kwartale 2023 roku Grupa Unimot podejmowała intensywne działania nakierowane na skuteczne zarządzanie wyzwaniami, które pojawiły się w tym okresie oraz wykorzystaniu w maksymalnym zakresie szans rynkowych. Wszystkie podejmowane działania miały na celu realizację strategii biznesowej oraz wzmacnianie wartości i pozycji Grupy Unimot.
REFLEX, 20.11.2023
PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN przejmuje kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway. W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy ORLEN w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m sześc. rocznie. Z kolei dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 r. przewyższy 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Przejmowana działalność obejmuje m.in. udziały w pięciu złożach, na których Grupa ORLEN już prowadzi eksploatację. Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.
REFLEX, 17.11.2023
Według danych z końca października 2023 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 327 osobowych i użytkowych samochodów całkowcie elektrycznych (BEV). Przez dziesięć miesięcy b.r. ich liczba zwiększyła się o 18 912 sztuk, tj. o 55% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.
REFLEX, 17.11.2023
Sieć MOYA powiększyła się o kolejną stację. Nowy punkt w niebiesko-czerwonych barwach znajduje się w miejscowości Białobrzegi w województwie podkarpackim i oferuje wysokiej jakości paliwo, klimatyczny koncept gastronomiczny Caffe MOYA z bogatym wyborem napojów i przekąsek oraz sklep wielobranżowy.
REFLEX, 17.11.2023
Zarówno korekta na rynku ropy naftowej jak i umocnienie złotego wobec dolara przekładają się bezpośrednio na poziom cen na rynku hurtowym. Ceny benzyn i olejów w krajowych rafineriach spadają sukcesywnie od 4 i 8 listopada. Benzyna bezołowiowa Pb95 tanieje o blisko 30 groszy na litrze netto, a olej napędowy o blisko 19 gr/l. Głębokość tej korekty i pierwsze, notowane na części stacji obniżki, są zapowiedzią tego, że w kolejnych dniach tankowanie powinno być tańsze. Prawdopodobieństwo obniżek jest wysokie, zwłaszcza że ceny hurtowe powinny jeszcze spadać. W przyszłym tygodniu spodziewamy się spadku cen benzyny Pb95 na stacjach średnio o 10 – 15 gr/l, a diesla średnio o 10 – 12 gr/l.
REFLEX, 17.11.2023
Jak wynika z 48. edycji badania Consumer Signals, nowej odsłony Global State of the Consumer Tracker autorstwa firmy doradczej Deloitte, perspektywa rosnących cen nadal determinuje nastroje mieszkańców Polski. Najwięcej obaw przyciągają ceny paliw, których wzrostu spodziewa się aż o 15 p.p. więcej osób niż podczas poprzedniej edycji badania, która miała miejsce trzy miesiące temu. Utrzymująca się wysoka inflacja sprawia, że czterech na dziesięciu badanych ma problemy z odłożeniem pieniędzy na koniec miesiąca, a jedynie co trzeci badany spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w przyszłości.
REFLEX, 16.11.2023
Kolejne stanowiska nalewcze w bazie paliw w Dębogórzu dedykowane cysternom drogowym zostały przystosowane do dozowania biokomponentów. Dzięki temu Klienci PERN łatwiej będą mogli wywiązać się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, dotyczącego udziału bio dodatków w paliwach. Jednocześnie baza zwiększa pojemności na biokomponenty. Łączne inwestycje w tym obszarze wyniosą 6 mln zł. Dębogórze to morski hub paliwowy PERN, dzięki któremu paliwa dostarczane do Polski drogą morską są szybko i sprawnie ekspediowane w głąb kraju.
REFLEX, 10.11.2023
Na początku mijającego tygodnia na stacjach notowaliśmy jeszcze podwyżki cen benzyn, a zwłaszcza oleju napędowego. W drugiej połowie tygodnia podwyżki wyhamowały i ceny już się nie zmieniały każdego dnia jak wcześniej, po 16 października. W efekcie ceny benzyny bezołowiowej 95 wzrosły do średniego poziomu - 6,56 zł/l (+5 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,10 zł/l (+3 gr/l), oleju napędowego 6,74 zł/l (+18 gr/l), autogazu – 3,08 zł/l (-1 gr/l).
REFLEX, 10.11.2023
ORLEN Transport przejął od ORLEN Paliwa część zakładu świadczącą usługi przewozu paliw. W ten sposób cała działalność koncernu w zakresie transportu drogowego znalazła się w jednej spółce. Integracja umożliwi dalszą optymalizację usług przewozowych i wzmocnienie potencjału logistycznego Grupy ORLEN.
REFLEX, 7.11.2023
Norweska spółka ORLEN, wraz z partnerami koncesyjnymi, odkryła zasoby gazu w pobliżu eksploatowanego już złoża Gina Krog. Ich wielkość szacowana jest na 0,8-2,6 mln metrów sześciennych ekwiwalentu ropy. Dzięki wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury wydobywczej, uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe jeszcze w tym roku.
REFLEX, 6.11.2023
Anwim, właściciel sieci MOYA, nie zwalnia tempa. W województwie mazowieckim otwarta została kolejna stacja paliw. Nowy obiekt w niebiesko-czerwonych barwach oferuje każdy rodzaj paliwa i czynny jest całą dobę. Przy stacji działa także sklep typu convenience oraz Caffe MOYA.
REFLEX, 6.11.2023
Firma Anwim, realizując plan dynamicznego rozwoju sieci stacji paliw MOYA, otwiera kolejne własne punkty. Przy węźle łączącym DK20 i ekspresową S11, na trasie Piła-Koszalin, działa już nowoczesna samoobsługowa stacja MOYA express. Jej oferta skierowana jest zarówno do klientów detalicznych, jak i flot, w tym TIR.

Zawsze aktualne ceny paliw w REFLEX

Zespół Reflex na bieżąco monitoruje hurtowe i detaliczne ceny benzyny, LPG i oleju napędowego na polskich stacjach paliw. 

Ceny detaliczne opracowane na podstawie cotygodniowego monitoringu przeprowadzanego przez ekspertów Reflex z uwzględnieniem podziału na województwa i miasta wojewódzkie w oparciu o badanie reprezentacyjne z zachowaniem statystycznych prawidłowości próby reprezentatywnej. 

W serwisie Reflex masz możliwość sprawdzenia aktualnych hurtowych cen paliw ORLEN i Aramco oraz aktualnych stawek obciążeń podatkowych w Polsce. Informujemy o zmianach cen benzyny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego ON oraz gazu LPG.