pl

Konsulting dla branży paliw oraz handlu paliwami płynnymi – fachowe doradztwo – prognozy i aktualne ceny paliw / ropy / benzyny / oleju napędowego / LPG

Aktualności

12.08.2022
Ceny paliw na stacjach, w ślad za spadkiem cen hurtowych, są coraz niższe. Aktualnie kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,78 zł/l, bezołowiowej 98 – 7,64 zł/l, oleju napędowego 7,09 zł/l, autogazu 3,25 zł/l. A zatem w ciągu tygodnia, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpiły obniżki cen benzyny rzędu 10 -22 gr/l, oleju napędowego – 17 gr/l i autogazu – 5 groszy na litrze. Wciąż jednak rachunki za tankowanie możemy dodatkowo obniżyć, korzystając z oferowanych przez stacje promocji.
REFLEX, 8.08.2022
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa.
REFLEX, 8.08.2022
Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2022 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży za granicą. Sprzedaż paliw na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za ok. 8% zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu. Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 127 mln zł r/r, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to utrzymała ok. 50% udział w polskim rynku paliw, czyli łącznej sprzedaży detalicznej, prowadzonej poprzez sieć stacji ORLEN, oraz hurtowej, a także 53% udziałów w rynku czeskim i 82% w rynku litewskim. Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za pierwsze półrocze 2022 roku jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości.
REFLEX, 3.08.2022
W związku z gwałtownie rosnącymi cenami oraz napływającymi skargami Prezes UOKiK wnikliwie przeanalizował sytuację na rynku paliw. Badanie wykazało, że wzrost cen paliw w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, ma fundamenty rynkowe – brak jest podstaw do stwierdzenia, iż może on wynikać z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców.
REFLEX, 03.08.2022
W związku z modernizacją stacji paliw Circle K w Zakroczymiu, mieszczącej się przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41, już dziś na klientów czekają specjalne atrakcje, w tym 50% kupony rabatowe na przekąski i kawę, rabaty na paliwo i płyn do spryskiwaczy dla posiadaczy karty EXTRA, ważne przez 14 dni od ich otrzymania. Stacja w Zakroczymiu została uruchomiona jako pierwszy punkt w sieci Circle K w Polsce i działa już od blisko 30 lat. Poddany procesowi modernizacji obiekt został wyposażony zgodnie z nowym konceptem Circle K – Horizon, który charakteryzuje się wygodną i przytulną strefą gastronomiczną. Klienci mogą zapłacić za paliwo poprzez aplikację mobilną Circle K.
REFLEX, 1.08.2022
Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm. Bezpośrednim efektem fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów.
REFLEX 1.08.2022
W ciągu ostatnich sześciu lat pojemności na paliwa w naszym kraju zwiększyły się aż o jedną trzecią, czyli o blisko 0,6 mln m3. PERN wybudował w tym czasie aż 20 nowych zbiorników. Do eksploatacji trafia właśnie siedem z nich, w tym jeden w bazie paliw w Dębogórzu, której rola istotnie wzrasta w związku z sytuacją geopolityczną i koniecznością dostarczania paliw do Polski z innych kierunków niż z Rosji. W ciągu ostatnich lat inwestycje w rozwój baz paliw wyniosły ok. 0,7 mld zł. Jednocześnie pod koniec czerwca br. ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu PERN dostarczy swoim Klientom aż 256 tys. m3 nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych.
REFLEX,  29.07.2022
PKN ORLEN i PGNiG uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Finalizacja procesu umożliwi budowę silnego koncernu multienergetycznego, opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, realizującego inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski.