Aktualności

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

REFLEX,  22.03.2024
W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność ograniczenia przez firmy emisji dwutlenku węgla w łańcuchach wartości, Grupa Unimot zaoferuje swoim klientom olej napędowy HVO.

Dotychczas Grupa oferowała swoim klientom specjalną mieszankę oleju napędowego o obniżonej emisyjności, zawierającą dodatek estrów i HVO. Dostępna w różnych proporcjach mieszanka oleju napędowego m.in. z HVO, zgodna z obowiązującymi regulacjami, umożliwia klientom skuteczne obniżenie emisyjności prowadzonej działalności. Od marca 2024 r. Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, rozszerza swoją ofertę paliwową o olej napędowy HVO 100%, którego emisyjność pozwala na nawet 94% redukcję CO2 względem tradycyjnego oleju napędowego B0. 

HVO, czyli hydrorafinowany olej roślinny (z ang. Hydrotreated Vegetable Oil), jest rodzajem syntetycznego, odnawialnego paliwa alternatywnego przeznaczonego dla silników diesla. Jest ono otrzymywane w nowoczesnych procesach rafinacyjnych – w wyniku hydrokrakingu lub uwodornienia oleju roślinnego czy tłuszczów zwierzęcych z wykorzystaniem wodoru oraz katalizatorów w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.

Jako niezależna multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce, nieustannie monitorujemy rynek biopaliw oraz analizujemy innowacyjne technologie, aby dostosowywać nasze produkty do aktualnych potrzeb sektorów gospodarki opartych o transport. Już w marcu rozszerzamy naszą ofertę paliw o obniżonej emisyjności o olej napędowy HVO100%, który wpisuje się w realizację strategii dekarbonizacji firm korzystających z usług sektora transportowego – mówi Robert Brzozowski, wiceprezes zarządu ds. Handlowych, Unimot.

Korzystanie z HVO nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wymogów rynkowych oraz regulacyjnych, takich jak pakiet Fit for 55 oraz Dyrektywa CSRD. Przepisy te zakładają ograniczenie emisji CO2 w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do roku 2030, a także nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w obliczu ograniczonej na szeroką skalę dostępności ciężarowych samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym, wprowadzenie oleju napędowego z dodatkiem HVO i oleju napędowego HVO 100% umożliwia klientom z sektora transportowego efektywną redukcję śladu węglowego ich działalności, będąc jednocześnie praktycznym oraz dostępnym rozwiązaniem w obecnych realiach rynkowych.

Źródło: UNIMOT