SENT - zgłoszenia, szkolenia, rejestracja, kary i zmiany prawne

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Poniżej publikujemy aktualne komunikaty MF  opisujące zmiany w funkcjonowaniu systemu SENT i nowe obowiązki dla przedsiębiorców.  

Instrukcja rejestracji na PUESC w celu dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT

Kliknij w link i otrzymaj dostęp do instrukcji KROK PO KROKU rejestracji na PUESC (https://puesc.gov.pl/)

Komunikaty MF dotyczące zmian w systemie SENTKOMUNIKAT w sprawie obowiązków SENT od 1 maja 2021 r. w przypadku przewozu towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (EMCS) 
(https://puesc.gov.pl/, 14.04.2021)  

Z dniem 1 maja 2021 r. przewóz towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem dokumentu e-AD zgłoszonego do innego niż krajowy system EMCS PL2 podlegać będzie systemowi systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).  

(https://puesc.gov.pl/, 18.12.2020)  

Ministerstwo Finansów uprzejmie ponownie przypomina, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych jest uzupełnienie przez odbiorcę zgłoszenia w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT.  

(https://puesc.gov.pl/, 18.12.2020)  

Ministerstwo Finansów przypomina, że dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY", z rejestracją reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU.   Obowiązek ten:  - dla podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających dokonujących zgłoszenia przewozu towarów został wprowadzony od 1 maja 2019 r. i odpowiednio  - dla podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających dokonujących zgłoszenia od 1 września 2019 r.  

(https://puesc.gov.pl/, 3.11.2020)  

(https://puesc.gov.pl/, 18.09.2020) 

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z systemu SENT, podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej jest np.:  - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,  - jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina (o ile nie prowadzi działalności gospodarczej), - jednostka np. Policji, Straży Granicznej,  - ROLNIK prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej – wówczas nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo KRS (bez znaczenia jest sposób opodatkowania tej działalności, np. jako rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, czy rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

(https://puesc.gov.pl/, 26.09.2020)  

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych.  

(https://puesc.gov.pl/, 26.09.2020)  

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 sierpnia 2020 r. (włącznie) podmioty odbierające GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu), zobowiązane są do uzupełniania zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru - z zaawansowanego poziomu dostępu, tj. z „KONTEKSTU FIRMY" - z uwierzytelnieniem polegającym na podaniu idSISC (17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany użytkownikowi PUESC).  

(https://puesc.gov.pl/, 25.06.2020)  
 
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o zmianie przepisów dotyczących uwierzytelniania podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego w celu uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru (zamykania zgłoszeń SENT). 

(https://puesc.gov.pl/, 25.06.2020) 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), do przewozu paliwa opałowego wydłużone zostało stosowanie przepisów dotychczasowych, z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

KOMUNIKAT O PRZESUNIĘCIU TERMINU OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC przez podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o informację o odbiorze towaru. 
(https://puesc.gov.pl/, 22.11.2019) 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że wymóg uwierzytelnienia, podmiotów odbierających uzupełniających zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego został przesunięty z 1 sierpnia 2019 r. na 1 lutego 2020 r. 

(https://puesc.gov.pl/, 22.11.2019)

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 1418), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. 

(https://puesc.gov.pl) 

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. U. poz. 1663) w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, w formularzach zgłoszeń przewozu towarów zostało wprowadzone dodatkowe pole:  Stawka VAT  

(https://puesc.gov.pl, 11.10.2018) 

Ministerstwo Finansów przypomina, że 1 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu.  

KOMUNIKAT
(https://puesc.gov.pl)

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539). Podstawową zmianą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu. 

Nowe rozwiązania w rozporządzeniach Ministra Finansów 
(https://puesc.gov.pl, 11.10.2018) 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w wyniku zmian ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.), zostały wydane rozporządzenia Ministra Finansów. Szczegóły w załączniku 
 
Wejście w życie ustawy zmieniającej system monitorowania przewozu SENT 
(https://puesc.gov.pl, 29.06.2018) 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 14 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039). 
 
Podpisana ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT  
(https://puesc.gov.pl, 29.05.2018)  

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.  Szczegółowe informacje dotyczące nowelizacji zawarte są w załączniku. 
 
Zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)
(https://puesc.gov.pl, 7.04.2017)

Szukasz więcej informacji o SENT i PUESC? Zarejestruj się i zostań partnerem BM REFLEX!

Tylko u nas znajdziesz wszystkie dotyczące Ciebie komunikaty Ministerstwa Finansów w zakresie rejestracji w PUESC oraz zmian prawnych, kar, zgłoszeń, szkoleń i zamknięć SENT. 

Bądź o krok przed innymi i zarejestruj się w naszej Strefie Klienta, w której znajdziesz aktualne i unikatowe informacje związane z polską i europejską branżą paliw. 
 
Strefa Klienta dostępna jest jedynie dla naszych Klientów, aby zostać jednym z nich lub uzyskać darmowy dostęp testowy zarejestruj się w serwisie.