Aktualności

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2024 r.)

REFLEX, 20.12.2023
Od 1 stycznia 2024 r. stawki akcyzy na  wyroby akcyzowe pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą w przypadku: 
benzyny silnikowej - 1.529,00 zł/1.000 l, 
oleju napędowego - 1.160,00 zł/1.000 l, 
gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 659,00 zł/1.000 kg, 
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.160,00 zł/1.000 l.

źródło: MF