pl

Detaliczne ceny paliw

Średnie ceny paliw w Polsce

2021-07-22
PLN / litr
Dolnośląskie 5.71 5.95 5.44 2.67
Kujawsko - Pomorskie 5.73 5.97 5.41 2.68
Lubelskie 5.69 5.88 5.41 2.59
Lubuskie 5.69 5.89 5.36 2.64
Mazowieckie 5.74 5.94 5.46 2.68
Małopolskie 5.68 5.93 5.40 2.58
Opolskie 5.74 5.91 5.47 2.64
Podkarpackie 5.65 5.97 5.41 2.60
Podlaskie 5.76 5.96 5.49 2.66
Pomorskie 5.68 5.95 5.38 2.53
Śląskie 5.74 5.91 5.44 2.57
Świętokrzyskie 5.74 5.91 5.46 2.61
Warmińsko - Mazurskie 5.70 5.92 5.42 2.57
Wielkopolskie 5.70 5.92 5.40 2.61
Zachodniopomorskie 5.67 5.91 5.38 2.65
Łódzkie 5.69 5.89 5.32 2.64
Średnia krajowa 5.71 5.93 5.42 2.62

Składniki cen paliw

Średnie ceny

2021-07-22 Cena hurtowa netto
PLN/1000l
Cena detaliczna
PLN/l
4285 5.71
3951 5.42

Składniki ceny

Składniki ceny detalicznej (PLN/l)

2021-07-22 Akcyza Opłata
paliwowa
Koszt zakupu
w rafinerii
Marża
detaliczna
VAT
1.51 0.17 2.61 0.36 1.07
1.15 0.34 2.47 0.46 1.01

Składniki ceny detalicznej (%)

2021-07-22 Akcyza Opłata
paliwowa
Koszt zakupu
w rafinerii
Marża
detaliczna
VAT
27% 3% 45% 6% 19%
21% 6% 46% 8% 19%

Składniki ceny Eurosuper 95 - 5.71 PLN/litr

27% Akcyza
3% Opłata paliwowa
45% Koszt zakupu w rafinerii
6% Marża detaliczna
19% VAT

Składniki ceny ON - 5.42 PLN/litr

21% Akcyza
6% Opłata paliwowa
46% Koszt zakupu w rafinerii
8% Marża detaliczna
19% VAT
Ceny detaliczne opracowane na podstawie cotygodniowego monitoringu przeprowadzanego przez BM Reflex z uwzględnieniem podziału na województwa i miasta wojewódzkie w oparciu o badanie reprezentacyjne z zachowaniem statystycznych prawidłowości próby reprezentatywnej. Ceny publikowane na stronie w każdy piątek do godziny 11.00.

Marża detaliczna - różnica ceny detalicznej oraz ceny hurtowej spot w PKN Orlen pomniejszonej o poziom aktualnych rynkowych upustów cenowych