Aktualności

Więcej ORLENU w Niemczech

REFLEX, 29.09..2023
ORLEN intensyfikuje rebranding sieci stacji paliw w Niemczech. Procesowi wdrażania marki ORLEN towarzyszy modernizacja obiektów, a także poszerzenie oferty dla klientów. Niemcy są jednym z rynków, na których Koncern planuje również intensywny rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych. Tylko w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ładowarek ma tam wzrosnąć do ponad 430.


– Pod marką ORLEN działają już wszystkie nasze stacje na Litwie, Węgrzech, Słowacji oraz niemal wszystkie w Czechach. Konsekwentnie przeprowadzamy rebranding na rynkach zagranicznych, tak by ORLEN kojarzony był z szeroką ofertą najwyższej jakości usług. Dzięki temu możemy ujednolicać nasze działania marketingowe i operacyjne, co długofalowo przełoży się na wygenerowanie konkretnych synergii. Naszą ambicją jest, aby na początku 2024 roku około 100 stacji w Niemczech funkcjonowało już pod marką ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN. 

 Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Deutschland obsługuje aktualnie 606 stacji paliw działających pod markami ORLEN i Star. Tym samym koncern plasuje się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech. Ostatnią akwizycją, sfinalizowaną w czerwcu br., było przejęcie od OMV 17 samoobsługowych punktów tankowania w krajach związkowych: Bawarii (13 lokalizacji), Badenii-Wirtembergii (3) i Hesji (1). 

 Niemcy są jednym z rynków, na których Grupa ORLEN planuje intensywny rozwój stacji i punktów ładowania. Do 2030 roku infrastruktura przeznaczona dla użytkowników aut elektrycznych, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech, ma obejmować 10 tysięcy ładowarek. Tylko w najbliższych dwóch latach liczba stacji ładowania w Niemczech ma wzrosnąć do ponad 430.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do końca dekady wszystkie stacje ORLEN będą działały pod wspólnym logo. Proces rebrandingu odbywa się zgodnie z rynkowymi uwarunkowaniami poszczególnych krajów, w których znajdują się stacje Koncernu. Pod logo ORLEN działają wszystkie stacje na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W przypadku rynku czeskiego – do końca roku blisko 90% stacji działających dotychczas pod marką Benzina rozpocznie funkcjonowanie pod marką ORLEN. 

Strategia ORLEN 2030 zakłada również rozwój sieci do co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Udział obiektów zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć do 45%. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. liczba stacji paliw ORLEN wynosiła 3157, z czego 1238 na rynkach zagranicznych. Po finalizacji transakcji i przejęciu austriackiej sieci Turmöl liczba stacji w sieci ORLEN wzrośnie o 266, a koncern będzie prowadził sprzedaż detaliczną paliw na siedmiu rynkach europejskich.  

źródło: Orlen SA