Aktualności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

REFLEX, 5.07.2023
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. 

 Nowe rozwiązania usprawnią proces obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi. Pozwoli to na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu tych wyrobów. 
Proponowane przepisy pozwolą także na redukcję nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi oraz zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane.

Najważniejsze rozwiązania 

1/W celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw.
- Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. 
- Rejestracja będzie miała charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca). - Rozwiązanie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu. 
2/Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych. 
3/ Uporządkowany zostanie obszar podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. tzw. podmiotów przywożących. 
4/Wprowadzone zostanie przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje, w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych. 
- System zostanie udostępniony bezpłatnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 12 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. 

źródło: KPRM