Aktualności

ORLEN uruchamia nową linię produkcyjną w Litvinovie

REFLEX, 14.06.2024
Grupa ORLEN w czeskim zakładzie w Litvinovie uruchomiła nowoczesną instalację, która zwiększy siedmiokrotnie zdolność produkcyjną mieszanek bezpyłowych, wykorzystywanych do produkcji polietylenu i polipropylenu. Inwestycja warta niemal 40 mln zł pozwoli wyprodukować około 3 tysięcy ton specjalistycznej mieszanki w skali roku.

Nowa instalacja pozwoli na pełne pokrycie własnego zapotrzebowania, jednocześnie zapewniając niezależność surowcową od zewnętrznych dostawców i poprawiając jakość produktów dostępnych na rynku jako HDPE LITEN i PP MOSTEN. Dzięki dużej odporności chemicznej, HDPE LITEN może być wykorzystywany do produkcji komponentów przemysłowych i elementów konstrukcyjnych. PP MOSTEN jest z kolei odporny na ścieranie, dzięki czemu znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. 

 Grupa ORLEN jest wiodącym producentem polipropylenu (PP) i polietylenu dużej gęstości (HDPE). Projekt wytwarzania bezpyłowych mieszanek stabilizacyjnych powstał we współpracy z centrum badawczo-rozwojowym ORLEN Polymer Institute Brno (PIB). Instytucja zajmuje się opracowywaniem specjalistycznych receptur dodatków uszlachetniających, wykorzystywanych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Oprócz zapewnienia wysokiej jakości produktów końcowych, rozwiązanie gwarantuje bezpyłową obróbkę materiału, co znacznie redukuje koszty, poprawia bezpieczeństwo pracy, a także wpływa na ograniczenie ilości odpadów. 

 W 2022 roku czeski zakład ORLEN Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiajacą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO), która częściowo zastępuje ropę naftową alternatywnym surowcem roślinnym. W ORLEN Unipetrol w Litvinovie trwają również testy recyklingu chemicznego z wykorzystaniem pirolizy, czyli rozkładu termicznego surowców w wysokich temperaturach. Technologia ta pozwoli wykorzystywać surowce odpadowe, takie jak tworzywa sztuczne do produkcji węglowodorów dla instalacji petrochemicznych.

ORLEN Unipetrol zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej, a także produkcją, dystrybucją i sprzedażą paliw oraz produktów petrochemicznych, w szczególności tworzyw sztucznych i nawozów, w Czechach i Europie Środkowej. Do Grupy Unipetrol należą m.in. rafinerie i zakłady produkcyjne w Litvinowie i Kralupach, sieć stacji benzynowych Benzina oraz centra badawcze. 

źródło: Grupa Orlen