Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024

REFLEX, 28.12.2023
Minister Infrastruktury ogłosił stawki opłaty paliwowej na rok 2024.  Są podwyższone o 13,2 % w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących. Skala wzrostu wynika z uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku. 

Wynoszą one odpowiednio: 
1) 195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy; 
2) 422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy; 
3) 238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

źródło: Monitor Polski