Flash Reflex 

Flash Reflex jest serwisem informacyjnym skierowanym do podmiotów operujących na krajowym rynku paliw: importerów, producentów, hurtowników i właścicieli stacji paliw. Wydawany dwa razy dziennie o godz. 8.00 oraz 15.00.  Flash Reflex jest rozszerzoną wersją serwisu SMS Flash Reflex

Zawiera zestawienie aktualnych poziomów hurtowych cen paliw obowiązujących w PKN Orlen S.A. i Grupie Lotos S.A., oraz jedno i dwudniowe prognozy zmian cen paliw na krajowym rynku hurtowym. Dodatkowo informacje na temat trendów cen ropy i podstawowych gatunków paliw na rynku europejskim wraz ze wskazaniem głównych czynników wpływających na poziom cen ropy i produktów ropopochodnych.

Flash Reflex jest publikowany w Strefie Klienta lub przekazywany za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Strefa Klienta dostępna jest jedynie dla naszych Klientów, aby zostać jednym z nich lub uzyskać darmowy dostęp testowy zarejestruj się w serwisie.