Aktualności

Grupa MOL wykonuje znaczący krok na polu zrównoważonej gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych

REFLEX, 12.06.2024
Grupa MOL, wiodący gracz w branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskała prestiżowy międzynarodowy certyfikat zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC Plus) za swoją działalność w obszarze recyklingu chemicznego w zakładzie MOL Petrochemicals (MPC) w Tiszaújváros na Węgrzech. Certyfikat ISCC Plus uwalnia potencjał Grupy MOL w zakresie tworzenia zintegrowanego łańcucha wartości obejmującego cały cykl życia odpadów z tworzyw sztucznych. 

 – Recykling chemiczny oferuje przełomowe rozwiązanie narastającego problemu odpadów z tworzyw sztucznych, szczególnie w przypadku materiałów, które tradycyjnie trudno poddać recyklingowi mechanicznemu – powiedział Péter Császár, starszy wiceprezes działu Downstream Chemicals Grupy MOL. – MOL pozostaje zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe mające na celu dalszą poprawę wydajności, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i ostatecznie uczynienie tego procesu opłacalnym ekonomicznie na większą skalę . 

 Certyfikat ISCC Plus uwalnia potencjał Grupy MOL do tworzenia zintegrowanego łańcucha wartości obejmującego cały cykl życia odpadów z tworzyw sztucznych. Łańcuch ten rozpoczyna się od MOHU, spółki z Grupy MOL zajmującej się gospodarką odpadami. MOHU odgrywa kluczową rolę w zbieraniu odpadów z tworzyw sztucznych i ułatwianiu ich przekształcania w cenne surowce. Firma jest mocno zaangażowana w realizację celów UE, które obejmują znaczny wzrost krajowych wskaźników recyklingu z obecnych 32% do docelowych 65%. 

 Grupa MOL planuje rozpocząć produkcję pilotażową w swoich istniejących zakładach jeszcze w tym roku. Ta faza pilotażowa ma na celu poszerzenie portfolio firmy przez wprowadzenie produktów wytwarzanych z polimerów pochodzących z recyklingu chemicznego. Początkowo nacisk zostanie położony na linię produktów LDPE (polietylen o niskiej gęstości), by w przyszłości rozszerzyć działalność na szerszą gamę produktów. Po całkowitym ustabilizowaniu produkcji pilotażowej Grupa MOL zamierza przejść do działalności komercyjnej na pełną skalę. Celem firmy jest w szczególności zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom łatwego dostępu do kluczowych materiałów pochodzących z recyklingu. 

 Ponadto średnioterminowe plany Grupy MOL obejmują potencjalną budowę dedykowanej instalacji do pirolizy o mocy przerobowej 40 000 ton w Tiszaújváros. Ta znacząca inwestycja podkreśla niezachwiane zaangażowanie firmy w rozwój recyklingu chemicznego i wspieranie bardziej zrównoważonej przyszłości przemysłu tworzyw sztucznych w Europie. 

źródło: Mol Polska