Bionews / Bionotowania 

Raport zawierający tygodniowe notowania biopaliw, olejów roślinnych, wraz z przeglądem najważniejszych krajowych i zagranicznych informacji dotyczących szeroko pojętego rynku biopaliwowego. Uzupełnieniem serwisu Bionews są Bionotowania - codzienne notowania biopaliw i olejów roślinnych. 

Bionews i bionotowania są publikowane w Strefie Klienta oraz przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strefa Klienta dostępna jest jedynie dla naszych Klientów, aby zostać jednym z nich lub uzyskać darmowy dostęp testowy zarejestruj się w serwisie.