pl

Ceny paliw w Europie

2021-07-19
PLN / litr EURO / litr
Austria 6.02 5.68 - 1.31 1.24 -
Belgia 6.85 6.83 2.86 1.49 1.49 0.62
Bułgaria 5.04 4.94 2.36 1.10 1.08 0.51
Chorwacja 6.68 6.38 3.15 1.46 1.39 0.69
Cypr 5.91 5.97 - 1.29 1.30 -
Czechy 6.02 5.67 2.51 1.31 1.24 0.55
Dania 7.81 6.48 - 1.70 1.41 -
Estonia 6.71 5.63 3.31 1.46 1.23 0.72
Finlandia 7.78 6.96 - 1.70 1.52 -
Francja 7.27 6.64 3.91 1.58 1.45 0.85
Grecja 7.72 6.40 - 1.68 1.39 -
Hiszpania 6.46 5.82 3.48 1.41 1.27 0.76
Holandia 8.44 6.72 3.43 1.84 1.46 0.75
Irlandia 7.04 6.53 - 1.53 1.42 -
Litwa 5.97 5.40 2.78 1.30 1.18 0.61
Luksemburg 6.21 5.67 2.95 1.35 1.24 0.64
Malta 6.15 5.55 - 1.34 1.21 -
Niemcy 7.41 6.42 3.27 1.62 1.40 0.71
Polska 5.73 5.44 2.51 1.25 1.19 0.55
Portugalia 7.69 6.69 3.21 1.68 1.46 0.7
Rumunia 5.47 5.37 2.79 1.19 1.17 0.61
Szwecja 7.40 7.46 - 1.61 1.63 -
Słowacja 6.49 5.76 2.85 1.41 1.26 0.62
Słowenia 5.78 5.96 3.23 1.26 1.30 0.7
Węgry 5.77 5.72 3.37 1.26 1.25 0.73
Włochy 7.59 6.94 3.14 1.66 1.51 0.68
Łotwa 6.08 5.62 2.91 1.33 1.23 0.64
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i Departamentu Energii Komisji Europejskiej. 
Wyrażone w PLN/l na podstawie fixingu NBP z dnia publikacji cen oraz e EURO/l.