Aktualności

OPEC+ 1 lutego

Reflex 25.01.2023
Na 1 lutego zaplanowane jest spotkanie 23 producentów ropy naftowej w ramach OPEC+ w formule online. 

Oczekiwane jest brak zmian aktualnej polityki podażowej. W grudniu produkcja OPEC+ zgodnie z danymi EIA ukształtowała się na poziomie 38,3 mln bbl/d wobec ustalonego limitu 40,1 mln bbl/d. 

Najbliższe formalne spotkanie OPEC+ w Wiedniu zaplanowane jest na 4 czerwca