Analiza rynku paliw - raporty cen paliw i ropy naftowej

Wydawany codziennie raport zawierający opis najważniejszych czynników kształtujących i wpływających na giełdowy poziom cen paliw oraz ropy naftowej ze wskazaniem scenariusza zmian hurtowych cen paliw w kraju w średnim i dłuższym okresie.

Analiza rynku jest publikowana w Strefie Klienta lub przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strefa Klienta dostępna jest jedynie dla naszych Klientów, aby zostać jednym z nich lub uzyskać darmowy dostęp testowy zarejestruj się w serwisie.