Aktualności

Dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji

REFLEX, .19.12.2023
19 grudnia 2023 r. wejdzie w życie dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje kolejne rozszerzenie zakresu osób i podmiotów objętych sankcjami indywidualnymi, jak również sankcji handlowych (ogłoszony 18 grudnia 2023 r.). 

Dla branży paliwowej kluczową zmianą jest wprowadzenie zakazu importu gazu płynnego pochodzenia rosyjskiego i eksportowanego z Rosji. Zakaz obejmuje towary klasyfikowane do CN 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19. Okres przejściowy umożliwia wykonywanie umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. i umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów - do dnia 20 grudnia 2024 r.

Pozostałe, wybrane postanowienia 12. pakietu sankcji obejmują: 
1. zakaz bezpośredniego lub pośredniego przywozu, zakupu lub przekazywania diamentów pochodzących z Rosji, diamentów wywożonych z Rosji, diamentów przewożonych tranzytem przez Rosję (od 1.1.2024), a także rosyjskich diamentów, które są obrabiane w państwach trzecich innych niż Rosja (od 1.3.2024 / 1.9.2024 w zależności od wagi); 
2. wymóg, aby eksporterzy zakazywali w umowie powrotnego wywozu do Rosji oraz powrotnego wywozu do wykorzystania w Rosji towarów i technologii wrażliwych wymienionych w załącznikach XI, XX i XXXV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014, produktów o wspólnym wysokim priorytecie, lub broni palnej i amunicji wymienionej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 258/2012;
3. wprowadzenie wyjątku od obowiązku posiadania przez importera potwierdzenia kraju pochodzenia materiałów z żelaza i stali wykorzystanych do przetworzenia produktu w państwie trzecim, jeśli produkt przywieziono z kraju partnerskiego (załącznik XXXVI - kraje stosujące analogiczne sankcje: Szwajcaria i Norwegia);
4. zakaz importu surówki, drutów miedzianych i aluminiowych, folii, rur i przewodów rurowych z Rosji lub pochodzenia rosyjskiego (CN 7201, 7202, 7203, 7205, 7408, 7604, 7605, 7607, 7608) - nie stosuje się do wykonywania do dnia 20 marca 2024 r. umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. ani umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów (dla CN 7202 - do 20 grudnia 2024 r., zaś dla 7201 i 7302 wprowadzono dodatkowo kontyngenty);
5. rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wzmocnienia potencjału wojskowego i technologicznego Rosji i są objęte zakazem wywozu (m.in. chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego, obrabiarki i części maszyn); 
6. zakaz tranzytu przez terytorium Rosji niektórych towarów i technologii wywożonych z Unii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji (nowy załącznik XXXVII do Rozporządzenia UE nr 833/2014); 
7. rozszerzenie zakazów świadczenia usług;
8.  wprowadzenie obowiązku raportowania przekazów środków pieniężnych przez podmioty, których właścicielami w min. 40% są obywatele rosyjscy, osoby zamieszkałe w Rosji lub osoby prawne z siedzibą w Rosji;
9. rozszerzenie listy sankcyjnej w Rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 (sankcje indywidualne) - głównie podmioty z sektora obronnego i wojskowego, świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne; 
10. zmiany Rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dotyczące zasad zamrożenia aktywów podmiotów umieszczanych na listach sankcyjnych - m.in. zmieniono kryteria wpisu na listy sankcyjne, określono zasady zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych w uzasadnionych i ściśle określonych przypadkach; 
11. zniesienie niektórych ograniczeń dotyczących zakazu przywozu towarów osobistego użytku i samochodów osobowych. 


źródło: KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi kompletnego streszczenia aktów prawnych składających się na 12. pakiet sankcji i nie stanowi porady prawnej lub podatkowej. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej lub szczegółowej analizy przepisów 12. pakietu sankcji - zapraszamy do kontaktu.