Aktualności

Rynek paliw ciekłych: 1 lipca rusza Platforma Paliwowa

REFLEX,  29.06.2023
Z początkiem lipca uruchomiony zostanie system elektronicznej sprawozdawczości dla przedsiębiorców rynku paliw ciekłych. O przygotowaniach do uruchomienia Platformy Paliwowej URE informował już w lutym. Nowy system teleinformatyczny prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ma pomóc w uszczelnieniu obrotu paliwami oraz uprościć formalności związane ze sprawozdawczością.

Od 1 lipca raportowanie tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej

 W związku z uruchomianiem Platformy przedsiębiorcy zobowiązani do przedstawiania sprawozdań o obrocie paliwami nie będą mogli już ich składać w formie papierowej. Bez zmian pozostaną natomiast zakres rzeczowy oraz terminy raportowania. 

 Od 1 lipca w systemie należy składać następujące sprawozdania wynikające z ustawy Prawo energetyczne: 
- sprawozdanie z art. 4ba ust. 4 o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (pierwsze elektroniczne sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 14 lipca 2023 r.); 
-sprawozdanie z art. 43d ust. 1 o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu (sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 20 lipca 2023 r.); 
-sprawozdanie z art. 43e ust. 1 - informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (informacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub trwałego zaprzestania eksploatacji infrastruktury).

Docelowo system będzie gromadził dane dotyczące przedsiębiorstw paliwowych zbieranych w oparciu o: 
- ustawę Prawo energetyczne; ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 
-ustawę o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw; 
-ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Z obowiązku utworzenia konta na Platformie Paliwowej zwolnione są podmioty, które kupują i sprzedają wyłącznie napełnione butle z gazem płynnym LPG lub sprzedają paliwa tylko za pośrednictwem kart paliwowych.

Szczegółowe informacje na temat nowego systemu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

źródło: URE