pl

Aktualności

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

BM REFLEX, 27.08.2021
Przypominamy, że 31 sierpnia 2021 r. upływa termin zakończenia, rozpoczętego przed 30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Jeśli nie zarejestrowałeś się w CRPA w terminie, możesz złożyć tzw. czynny żal. 

Obowiązkowa rejestracja w CRPA do 30 czerwca 2021 r. dotyczyła: 
-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, 
-podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, 
-podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, a zużywają zwolnione od akcyzy (ze względu na ich przeznaczenie) wyroby akcyzowe, tj. paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG do celów grzewczych, oraz
-podmiotów zobowiązanych do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane. 

 Jeżeli miałeś obowiązek rejestracji w CRPA albo uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r. i rozpocząłeś proces rejestracji w tym terminie, możesz zakończyć go do 31 sierpnia 2021 r. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w komunikacie z 25 czerwca 2021 r. 

 Ważne Jeżeli nie zakończysz procesu rejestracji do 31 sierpnia br. będziesz traktowany jak podmiot, który od 1 lipca 2021 r. prowadzi działalność w obszarze podatku akcyzowego niezgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Pamiętaj również o możliwości złożenia tzw. czynnego żalu, jeżeli nie zarejestrowałeś się w CRPA w terminie. Więcej informacji w komunikacie.