pl

Aktualności

Produkcja ropy z łupków w USA może rosnąć do 2035 r.

BM Reflex, 14.11.2019
Międzynarodowa Agencja Energii w istotny sposób zaktualizowała swoje prognozy odnośnie przyszłości wydobycia ropy naftowej z łupków w USA.

 Jeszcze przed rokiem  MAE zakładała, że po 2025 roku wydobycie ropy z łupków będzie spadać. W tegorocznej edycji World Oil Outlook w scenariuszu bazowym założono wzrost produkcji ropy naftowej z łupków w USA z 6 mln bbl/d w roku 2018 do 11 mln bbl/d w roku 2035. Szacunki zasobów ropy łupkowej zostały zrewidowane w górę o 35%.

Dominującą rolę we wzroście produkcji  odegra region Permian w USA .