pl

Aktualności

OPEC spokojny o popyt na ropę

BM Reflex 6.11.2020
OPEC w najnowszym wydaniu World Oil Outlook spodziewa się wzrostu światowego zapotrzebowania na ropę do 2040 roku o 12%. Szacowany dla 2040 roku światowy poziom konsumpcji to aktualnie 110,6 mln bbl/d.

Zdaniem kartelu udział ropy naftowej w światowym miksie energetycznym wyniesie 28% czyli na przestrzeni ponad 20 lat zmniejszy się 3 pkt.procentowe.Drugim największym źródłem energii będzie natomiast gaz - 25%.

W najbliższych pięciu latach OPEC oczekuje jednak spadku swojego udziału w rynku ropy naftowej z 37% do 31%.Do 2040 roku udział ten ma jednak wzrosnąć ponownie do blisko 40%, ze względu na oczekiwany około roku 2029 szczyt produkcji ropy naftowej z łupków.

W kwestii elektryfikacji sektora transportowego OPEC prognozuje wzrost udziału pojazdów elektrycznych w globalnej flocie pojazdów do 13% w roku 2040.

Komentarz: Rafał Zywert