Zgodnie z mieniające obwieszczeniem w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 od 1 marca 2020 r. wzrosną stawki opłaty paliwowej na paliwa.
pl

Aktualności

Od marca opłata paliwowa w górę!

BM REFLEX, 27.02.2020
Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej  na rok 2020 od 1 marca 2020 r. wzrosną stawki opłaty paliwowej na paliwa.  (Dz. U. 2020 poz. 211)

"Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-szu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) ogłasza się, co następuje: 

W obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 1 wyrazy „138,49 zł ” zastępuje się wyrazami „155,49 zł”; 
2) w pkt 2 wyrazy „306,34 zł” zastępuje się wyrazami „323,34 zł”; 
3) w pkt 3 wyrazy „170,55 zł” zastępuje się wyrazami „187,55 zł”. 

Zmiany, o których mowa w pkt 1-3, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278)."

inf. własna