pl

Aktualności

GK PGNiG z 1,3 mld zł zysku netto i wzrostem sprzedaży gazu po trzech kwartałach 2019 roku o ponad 1 mld m sześc. Stale rośnie rola LNG

BM REFLEX, 14.11.2019
Po trzech kwartałach Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 29,65 mld zł, a EBITDA wyniosła 3,93 mld zł. 
W III kwartale czynnikiem, który zaważył na wynikach Grupy, były niskie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii średnia arytmetyczna cena gazu ziemnego w III kwartale 2018 roku wyniosła 112,21 zł/MWh, natomiast w III kwartale bieżącego roku – tylko 51,20 zł/MWh. Tak duży spadek ceny – aż o 54 proc. – nie był notowany od 2015 roku. Natomiast średnia kwartalna cena ropy Brent wyrażona w USD spadła w III kwartale o 18 proc. r/r.

To w znacznej mierze wpłynęło na spadek przychodów w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, który ma tradycyjnie największy udział w EBITDA Grupy Kapitałowej PGNiG. Niższe ceny gazu przełożyły się także na spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie i to mimo wyższego o 8 proc. wolumenu sprzedaży poza Grupę w III kwartale. Wolumen sprzedaży w całym segmencie wzrósł po trzech kwartałach o 5 proc. r/r. 

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży GK PGNiG wzrosły o 4 proc. r/r do 29,65 mld zł. Wynik EBITDA był niższy o 32 proc. r/r i wyniósł 3,93 mld zł, a zysk netto zmniejszył się o 52 proc. r/r do 1,34 mld złotych. 

Trzy kwartały 2019 roku były okresem postępującej dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o ok. 27 proc. wyższy niż po trzech kwartałach 2018 roku i wyniósł 2,48 mld m sześc. po regazyfikacji. Udział dostaw gazu skroplonego w imporcie gazu ogółem stanowił ok. 23 proc., wobec 18 proc. rok wcześniej. Od początku bieżącego roku do końca września liczba dostaw LNG wyniosła 22 w porównaniu z 16 ładunkami w tym samym okresie 2018 roku, a wolumen importu skroplonego gazu wzrósł o 0,52 mld m sześc. 

Jednocześnie import gazu z kierunku wschodniego w tym okresie spadł o ok. 21 proc. r/r do 6,29 mld m sześc., a jego udział w całej strukturze importu gazu ogółem spadł o 17 p.p. do 58 proc. wobec 75 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. 

W ujęciu kwartalnym sprzedaż gazu przez GK PGNiG poza Grupę była większa o ok. 0,41 mld m sześc., a licząc od początku roku – większa o 1,01 mld m sześc. Duży udział we wzroście sprzedaży poza Grupę w III kwartale 2019 roku miała spółka zależna PST. Jej wolumeny sprzedaży wzrosły z 0,86 mld m sześc. do 1,3 mld m sześc. 

W segmencie Dystrybucji w III kwartale 2019 roku zanotowano nieznacznie niższy (1 proc. r/r) wolumen dystrybuowanego gazu i niższe o 3 proc. r/r przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej. 

Na uwagę zasługuje wynik segmentu Wytwarzanie za III kwartał 2019 roku, w którym osiągnięto wyższe o 13 proc. r/r przychody ze sprzedaży ciepła m.in. na skutek spadku średniej temperatury. Wolumen sprzedanego ciepła był większy o 11 proc. r/r.

źródło: PGNIG