Aktualności

Więcej elektromobilności na drogach krajowych. Wystartował kolejny przetarg

REFLEX, 1.02.2024
GDKIA ogłosiła postępowanie przetargowe na dzierżawę kolejnych części nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Przetarg dotyczy Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 oraz S19.

Ogłoszony przetarg Dzierżawcy wyłonieni w ramach ogłoszonego postępowania będą odpowiedzialni za wybudowanie na 15 MOP stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych, spełniających wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Więcej o AFIR pisaliśmy już na naszej stronie internetowej.

 Przetarg dotyczy MOP-ów zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekpsresowych: 
A1 – Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód, 
A2 – Ciosny Północ i Południe, 
A4 – Prószków i Krajków Północ, 
S3 – Lisiny Wschód i Zachód,
S7 – Zbójecka Góra, 
S8 – Ochędzyn i Niwiska, 
S19 – Kamień Wschód i Zachód. 

 Umowy będą zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Ponadto w wyznaczonych przez GDDKiA lokalizacjach MOP, dzierżawcy będą mieli również możliwość, posadowienia automatu vendingowego lub sklepu autonomicznego, w celu uatrakcyjnienia świadczonych usług. Oferty należy składać  do 15 marca 2024 roku, a podstawowym kryterium ich oceny będzie wysokość czynszu dzierżawnego. Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załączonymi wzorami umów dzierżawy, które dostępne są na stronie internetowej GDDKiA.   

źródło: GDDKiA