Aktualności

Rozp. MKiŚ z dnia 7.11.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji....

REFLEX,  14.11.2023
10 listopada 2023 r w Dz. Ustaw poz. 2455 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.