PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 lutego 2020 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”), („Transakcja”).
pl

Aktualności

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek koncentracyjny w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

BM REFLEX, 27.02.2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 lutego 2020 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”), („Transakcja”). 

 Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji. Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach.

 Uzyskanie przez Spółkę decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad ENERGA jest jednym z warunków, pod którymi Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA.

źródło: PKN Orlen