pl

Aktualności

PERN: rusza budowa kolejnych 8 zbiorników na paliwa

REFLEX, 24.06.2022
PERN podpisał umowy z wykonawcami i rozpoczyna realizację kolejnych pojemności na paliwa płynne. W ciągu ostatnich 3 lat, w ramach programu Megainwestycje, PERN oddał do dyspozycji Klientów aż 13 zbiorników na paliwa, a w lipcu zakończy budowę kolejnych 7. 

 Budowa 8 magazynów na paliwa realizowana jest w ramach drugiej fazy trzeciego etapu rozbudowy baz paliw. Dzięki realizacji tej części projektu PERN dostarczy swoim Klientom kolejne 256 tys. m3 pojemności do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 – Sytuacja geopolityczna, a także sygnały od naszych Klientów potwierdzają, że nasze dotychczasowe działania i inwestowanie w nowe projekty jest słuszne. Dzięki realizacji kolejnej fazy rozbudowy baz paliw wszyscy możemy czuć się bezpieczniej – 256 tys. m3 to ponad 4 mln zatankowanych do pełna samochodów – powiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN. 

 – Z pełnym zaangażowaniem realizujemy plan rozbudowy infrastruktury magazynowej PERN dla naszych Klientów, którzy dzisiaj w sposób szczególny potrzebują dużej elastyczności ze względu na nowe wyzwania logistyczne związane z różnymi kierunkami dostaw paliw – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN. – Nasz projekt zrealizujemy z doświadczonymi konsorcjami. Kompetencje wykonawców, którzy już za chwilę wejdą na place budów, pozwoli nam już niebawem oddać do dyspozycji kolejne 8 zbiorników na paliwa płynne – dodał. 

 Projekt budowy zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy, w czterech lokalizacjach zrealizują 3 konsorcja: Nowe zbiorniki powstają w ramach trzeciego etapu rozbudowy pojemności baz paliw programu Megainwestycje PERN.

 Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap zakończony rok temu to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3 w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie kończmy pierwszą fazę trzeciego etapu – w lipcu oddamy do użytkowania 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. m3. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami.

źródło: PERN