pl

Aktualności

Konsumpcja paliw w Polsce +4%

BM Reflex, 02.12.2019
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego opublikowała wstępne szacunki konsumpcji paliw  w Polsce po 3 kwartałach tego roku. Najwyższe tempo wzrostu sięgające 6% w skali roku obserwowaliśmy w przypadku benzyn. Z kolei zużycie oleju napędowego i autogazu wzrosło 4%. 

Wszystko wskazuje więc na to, że rok 2019 będzie piątym z rzędu kiedy obserwujemy wzrost konsumpcji wszystkich trzech podstawowych gatunków paliw.  Od 2014 roku krajowe zużycie benzyn wzrosło już blisko 33%, natomiast diesla 57%.

Źródło: Komentarz na podstawie danych POPIHN