Aktualności

Kongres Branży Paliwowej. Jak wyglądał przemysł i handel naftowy w 2023 r?

REFLEX, 12.04.2024
11 kwietnia odbył się Kongres Branży Paliwowej organizowany przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW). Podczas wydarzenia przedstawiono raport roczny „Przemysł i handel naftowy 2023”, z którego wynika, że mimo braku paliw z Rosji objętych sankcjami w Polsce zauważono wzrost zużycia paliwa.

W Kongresie udział wzięli przedstawiciele branży paliwowej oraz strony rządowej. Gościem był m.in. Podsekretarz Stanu MF Jarosław Neneman, który powiedział, że szara strefa w paliwach w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości stanowią ok 1% zdarzeń objętych kontrolami. Walka z szarą strefą (nie tylko w paliwach) jest priorytetem tego rządu.

 Udział wziął także Podsekretarz Stanu MKiŚ Miłosz Motyka, który w mowie wprowadzającej podkreślił, że obecną sytuację na rynku ropy i paliw należy uznać za stosunkowo stabilną, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że głęboka reorganizacja kierunków pozyskiwania ropy naftowej stanowi ciągle olbrzymie wyzwanie w zakresie geopolityki w naszym regionie. 

Do zebranych zwrócił się również gość specjalny, Miłosz Karpiński przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który omówił przyszłości ropy i roli sektora naftowego w gospodarce światowej.

 Kongres Branży Paliwowej był okazją do zaprezentowania przygotowanego przez POPiHN raportu rocznego ,,Przemysł i handel naftowy 2023”.  Wynika z niego, że ostatecznie średnia cena benzyny EU95 spadła o 2%, oleju napędowego o 8%, a autogazu o 7% rok do roku. Sprzyjało to wzrostowi zużycia paliw transportowych w Polsce, które zwiększyło się o 7% w stosunku do 2022 r. Podkreślono, że sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 5%, benzyn o 13%, a LPG o 7%. 

W 2023 r. wraz z rosnącym krajowym popytem na paliwa płynne wzrósł także import. Dane wskazują, że sprowadzono około 15,2 mln m3 paliw gotowych. To o prawie 2,8 mln m3 więcej względem 2022 r. W ramach reeksportu część z tych paliw, głównie oleju napędowego, trafiła za granicę. 

POPiHN zwraca uwagę na wpływ wojny w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie na światowy rynek paliw. W Polsce wydarzenia te doprowadziły m.in. do częstych wahań cen oraz zmiany logistyki dostaw, a także zwiększonego zapotrzebowania na paliwa i znacznego eksportu paliw do Ukrainy.

Podczas Kongresu Branży Paliwowej 2024 głos zabrali również przedstawiciele OSW, którzy mówili m.in. o zagrożeniach transportu międzynarodowego, sytuacji gospodarczej i transformacji energetycznej w Chinach, a także skutkach gospodarczych sankcji na rosyjski sektor naftowy oraz o stanie obecnym i perspektywach polityki energetyczno-klimatycznej UE. 

Rosyjski sektor naftowy próbuje adaptować się do sankcji, ale efektem utraty rynku europejskiego jest zależność do Indii i Chin oraz zauważalna tendencja do spadku wydobycia. Zarazem należy oczekiwać degradacji sektora naftowego ze względu na odcięcie od zachodnich technologii – ocenił Dyrektor OSW Wojciech Konończuk. 

Spotkanie podsumował Prezes POPiHN, wskazując ogrom wyzwań gospodarczych, politycznych i środowiskowych rysujących się przed przemysłem naftowym w dobie transformacji energetycznej. Leszek Wiwała zaznaczył, że członkowie POPiHN pozostaną aktywnymi uczestnikami gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapewniając konsumentom bezpieczeństwo energetyczne, zaspokajając zapotrzebowanie na paliwa, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

źródło: POPIHN