pl

Aktualności

Komunikat Agencji Rezerw Materiałowych

BM REFLEX, 24.03..2020
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujmy, że od dnia 20 marca 2020 r. rozszerzono sprawozdawczość kryzysową wprowadzoną na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi:

 1. Rozszerzono wzór formularza „Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) o ilości i lokalizacji zapasów obowiązkowych i handlowych paliw utworzonych …” o informacje dot. wpływu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na działalność prowadzoną przez producenta/handlowca. 

2. Rozszerzono wzór formularza „Informacja o ilości i lokalizacji zapasów utrzymywanych na podstawie umów biletowych i magazynowych” o informacje dot. wpływu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na działalność prowadzoną przez podmioty magazynujące. 

3. Wprowadzono dodatkowy wzór formularza „Informacja o wstrzymaniu działalności bazy magazynowej w zakresie dystrybucji ropy naftowej lub paliw w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2”, którą podmiot magazynujący zobowiązany jest przekazać niezwłocznie oraz wyłącznie w sytuacji wystąpienia wstrzymania funkcjonowania bazy magazynowej. 

Sposób prowadzenia sprawozdawczości (z wyjątkiem informacji zawartych w pkt 3) pozostaje bez zmian, tj. jeden raz w tygodniu, każdy wtorek do godziny 8:00. 

Druki Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) (rozmiar: 45 kB) oraz Sprawozdanie przedsiębiorcy świadczącego usługi magazynowania/biletowe (rozmiar: 34 kB),

Informacja o wstrzymaniu działalności bazy magazynowejs (rozmiar: 36 kB) należy wypełniać i odsyłać (w wersji edytowalnej) na adresy e-mail: sprawozdawczosc@arm.gov.pl, kancelaria@arm.gov.pl .  

Źródło:  ARM