pl

Aktualności

Benzyna E10 na stacjach od 2024 roku

Reflex 19.07.2022
Rada Ministrów rozpoczyna pracę nad najnowszym projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.Projekt ustawy  wprowadzi między innymi  przepisy wdrażające benzynę silnikową E10 od 2024 r. W 2024 roku zmniejszony ma zostać również minimalny udział biokomponentów zawartych w benzynach, uprawniający do korzystania ze współczynnika redukcyjnego. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2022.