pl

Aktualności

Zmiany w systemie SENT już obowiązują

REFLEX, 5.05.2022
Systemem SENT został objęty przewóz towarów z pozycji CN 2701 i CN 2704. To węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla; koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy. Zgłoszeniu podlegają przesyłki tych towarów o masie powyżej 500 kg.

Systemem SENT został objęty przewóz towarów z pozycji: 
 CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
 CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

 Zgłoszeniu podlegają przesyłki o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy towarów: 

- których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju; 
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem; 
- w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.