Aktualności

PERN ułatwia realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego

REFLEX, 16.11.2023
Kolejne stanowiska nalewcze w bazie paliw w Dębogórzu dedykowane cysternom drogowym zostały przystosowane do dozowania biokomponentów. Dzięki temu Klienci PERN łatwiej będą mogli wywiązać się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, dotyczącego udziału bio dodatków w paliwach. Jednocześnie baza zwiększa pojemności na biokomponenty. Łączne inwestycje w tym obszarze wyniosą 6 mln zł. Dębogórze to morski hub paliwowy PERN, dzięki któremu paliwa dostarczane do Polski drogą morską są szybko i sprawnie ekspediowane w głąb kraju.

Pomagamy realizować NCW 
 W Dębogórzu PERN dostosował dwa stanowiska na których wydawany był do tej pory „czysty” olej napędowy do dozowania biokomponentów. Doposażenie linii nalewczych ON w „skidy” dozowania estrów jest rekomendowane ze względu na wzrastający poziom NCW, czyli Narodowego Celu Wskaźnikowego (minimalny udział innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu). Dzięki zakończonej modernizacji proces załadunku cystern drogowych został w pełni zautomatyzowany. 

 Więcej biokomponentów
 Dodatkowo, w bazie paliw w Dębogórzu trwają prace inwestycyjne, dzięki którym zwiększą się pojemności magazynowe na biokomponenty. W ramach tej inwestycji powstaną trzy nowe zbiorniki o pojemności 100 m3 każdy. Po zakończeniu zadania pojemność magazynowa na estry w Dębogórzu wzrośnie o 60%. Nowe zbiorniki na estry trafią do eksploatacji pod koniec przyszłego roku. 

 Rozwijamy morski hub paliwowy 
Baza paliw PERN w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa zbiorniki na olej napędowy – po 32 tys.m³ każdy. PERN we współpracy z Portem Gdynia pracuje także nad zwiększeniem możliwości rozładunku tankowców, co będzie możliwe po pogłębieniu toru podejściowego do stanowiska przeładunku paliw płynnych w Porcie w Gdyni. PERN rozwija także swoje możliwości w zakresie załadunku paliw na transport kolejowy, tak aby jak najwięcej produktów naftowych, w jak najkrótszym czasie trafiło do odbiorców.

źródło: PERN SA