pl

Aktualności

Zbiornik paliwowy w Boronowie mimo pandemii skończony przed terminem

BM Reflex  17.12.2020
Dwa tygodnie wcześniej niż wynikało to z harmonogramu prac, oddaliśmy do eksploatacji kolejny zbiornik paliwowy w tym roku. Tym razem przekazaliśmy na potrzeby Klientów 10 tys. m³ w bazie w Boronowie. W czerwcu tego roku o 32 tys. m³ zwiększyła się pojemność bazy w Koluszkach. Jednocześnie finalizowane są prace przy kolejnych siedmiu zbiornikach w bazach w Małaszewiczach, Dębogórzu, Rejowcu i Emilianowie.
Zbiornik w Boronowie, przeznaczony do przechowywania oleju napędowego, został oddany przed terminem mimo trwającej pandemii i konieczności zachowania rygorów sanitarnych. Jest potwierdzeniem, że PERN skutecznie realizuje zobowiązania wobec Klientów, wynikające ze swojej strategii i polityki energetycznej Polski.

 Zgodnie z umową pomiędzy Konsorcjum Mostostal Warszawa – lider oraz Mostostal Płock – partner, budowa miała potrwać 56 tygodni. Odbioru końcowego inwestycji dokonujemy w 54 tygodniu jej trwania – podkreślił Paweł Wysocki, dyrektor Pionu Technicznego w PERN.

 – Do wybudowania zbiornika wykorzystano około 443 tony stali oraz 64 tony rurociągów. W szczycie, przy jego powstaniu, pracowało nawet 70 osób. 

 Nowe pojemności nie tylko w Boronowie

 W ramach II etapu rozbudowy pojemności magazynowych PERN buduje nowe zbiorniki również w Dębogórzu, Emilianowie, Rejowcu i Małaszewiczach. Łącznie da to 222 tys. m³ dodatkowej pojemności. Obecnie trwają także przygotowania do III etapu rozbudowy.

Źródło: PERN