pl

Aktualności

Zamykanie zgłoszeń LPG w systemie SENT od 01.02.2020

BM REFLEX, 25.02.2020
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 lutego 2020 r. podmiot odbierający GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu), dostarczany do: 

1) stacji paliw ciekłych zamyka zgłoszenie przewozu uzupełniając informacje o: 
 a) stanach liczników ze wszystkich dystrybutorów, z których są wydawane te towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towarów do zbiornika, 
 b) numerach fabrycznych dystrybutorów, o których mowa w lit. a,
 c) objętości towaru, który został dostarczony do miejsca dostawy, wyrażoną w litrach; 

 2) innego miejsca niż stacja paliw zamyka zgłoszenie przewozu uzupełniając informacje o objętości towaru, który został dostarczony do miejsca dostawy, wyrażoną w litrach.

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów. (Dz.U. poz. 1663, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1873). 

 W przypadku zamykania zgłoszeń gazu dostarczanego na stację paliw ciekłych, z wykorzystaniem formularza na Portalu PUESC, należy: - zaznaczyć checkbox „Zaznacz, jeśli dostawa realizowana jest do stacji paliw ciekłych, (…)", a następnie - wypełnić sekcję „Informacje o dystrybutorach gazu LPG" 
Poniżej widok dokumentu: 
Źródło: PUESC