pl

Aktualności

UDT i PZPM razem dla niskoemisyjnej motoryzacji i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

BM REFLEX, 13.01.2022
12. stycznia br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie prezes UDT - Andrzej Ziółkowski oraz prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego - Jakub Faryś podpisali list intencyjny. Celem zawartego Porozumienia jest zintensyfikowanie współpracy i uzyskanie efektu synergii w zakresie rozwoju i utrzymania sieci infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Strony zobowiązały się do realizacji zadań związanych z upowszechnianiem i niezawodnym funkcjonowaniem stacji ładowania oraz punktów ładowania, które są coraz częściej spotykanym elementem infrastruktury drogowej - również przeznaczonej do ładowania transportu publicznego. Współpraca UDT i PZPM obejmie ponadto działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o bezpiecznych sposobach korzystania z ładowarek - w sposób spełniający wymagania techniczne określone przez producentów pojazdów oraz o przebiegu procedur odbiorowych stacji ładowania, analizę przyczyn i skutków uszkodzeń infrastruktury, czy też rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w segmencie elektromobilności.

Podpisany list intencyjny zakłada również pogłębianie dialogu pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a przedstawicielami branży motoryzacyjnej – producentami i dystrybutorami pojazdów skupionych w PZPM, jak również optymalizację funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. 

 Jak zapewnił prezes UDT Andrzej Ziółkowski – „Naszym wspólnym celem jest kreowanie rozwoju elektromobilności w Polsce w sposób harmonijny i zrównoważony. Wiele wyzwań przed nami. Rośnie popyt na samochody elektryczne, tym samym wprost proporcjonalnie rozwija się infrastruktura ładowania EV. Polski dozór techniczny powinien wspierać rozwój elektromobilności w naszym kraju, tak aby nie wpływać na ten proces w sposób spowalniający, ale zapewnić jego bezpieczny i odpowiedzialny przebieg”.

 „Bardzo się cieszę z powodu zacieśnienia dotychczasowej współpracy pomiędzy UDT i PZPM poprzez podpisanie dzisiejszego Porozumienia. Dla branży motoryzacyjnej, która wypełniając ambitne cele środowiskowe przechodzi na napędy alternatywne, dostępność i powszechność infrastruktury ładowania są absolutnym priorytetem. Bez niej niskoemisyjna motoryzacja nie odniesie sukcesu i tym samym nie przyczyni się do obniżania poziomu szkodliwych emisji w oczekiwanym stopniu. Wierzę, że dzięki współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego i zintensyfikowaniu działań cele emisyjne wyznaczone sektorowi motoryzacyjnemu zostaną spełnione” - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś.   

źródło: UDT