pl

Aktualności

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w 2020 r.

BM REFLEX, 04.12.2019
W Monitorze Polskim z z 19 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (Monitor Polski rok 2019 poz. 1107). Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z treścią obwieszczenia, na podstawie delegacji zawartej w art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) resort finansów ogłosił, że w roku 2020 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla: 

1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1537,00 zł/1000 litrów; 

2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z bio-komponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1168,00 zł/1000 litrów; 

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1168,00 zł/1000 litrów; Z

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 
 a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: 
 – skroplonych – 667,00 zł/1000 kilogramów, 
 – w stanie gazowym – 10,48 zł/1 gigadżul (GJ), 
 b) pozostałych – 14,16 zł/1 GJ; 

5) pozostałych paliw silnikowych – 1794,00 zł/1000 litrów.