pl

Aktualności

PERN z certyfikatem w obszarze odnawialnych źródeł energii

BM REFLEX, 20.09.2021

Możliwość kupna i sprzedaży biokomponentów takich jak estry metylowe kwasów tłuszczowych oraz bioetanol i zaproponowanie usługi magazynowania biokomponentów stosowanych do blendowania biopaliw – to tylko niektóre możliwości, jakie daje PERN uzyskanie europejskiego certyfikatu KZR INiG. Certyfikat dotyczy 12 baz paliw spółki, które są przygotowane do obrotu biokomponentami. PERN rozwijając się w obszarze biopaliw umożliwia także Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Audyt certyfikacyjny systemu KZR INiG został zrealizowany w PERN przez niezależną jednostkę certyfikującą – Bureau Veritas i obejmował cztery lokalizacje (centralę spółki i bazy paliw w Kawicach, Nowej Wsi Wielkiej i Rejowcu). System KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Obecnie System KZR INiG obejmuje wymagania najnowszej dyrektywy 2018/2001 (RED II). Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii PERN, której celem jest wsparcie Klientów spółki w zwiększaniu udziału energii odnawialnej w transporcie. Temu służą nasze inwestycje w nowe pojemności w obszarze biokomponentów ale także oferowanie usług na najwyższym poziomie i certyfikowanie ich w niezależnych jednostkach – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN. 

PERN rozwija pojemności na biokomponenty

PERN systematycznie rozwija infrastrukturę w obszarze biopaliw. Firma modernizuje swoje bazy, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku. Program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji. Aż w 7 naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej dedykowanej biokomponentom. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 m³ , czyli aż o dwie trzecie.

źródło: PERN