pl

Aktualności

PERN: będą szybsze dostawy paliw dla Aglomeracji Śląskiej

BM REFLEX, 1.02.2021
PERN wyłonił wykonawcę realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym – budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt jest jednym z kluczowych elementów programu Megainwestycje PERN – przedłuży o ok. 97 km istniejącą magistralę rurociągową Płock – Koluszki – Boronów aż do Terminala Paliw w Trzebini i poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej. 

 Umowa na wykonywanie budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia została zawarta 26 stycznia br. z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner). Wejdzie w życie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych. 

 – Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to inwestycja strategiczna nie tylko ze względu na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa, ale również oznacza ograniczenie liczby cystern kolejowych, a także autocystern na lokalnych drogach, a to z kolei mniej uciążliwych spalin i hałasu dla mieszańców tego regionu – powiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN. 

– Zadaniem wykonawcy będzie: 

*budowa części liniowej – rurociągu przesyłowego paliw relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
*rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu Płock-Boronów, 
*budowa nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowościach Jeżów, Grabowa i w Terminalu Paliw w Trzebini. 

Inwestycja stanowi przedłużenie o ok. 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Trzebini. Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen SA. Rurociąg Boronów – Trzebinia, przebiegający przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście miast i gmin), oznacza również ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami. 
Projekt powstaje w oparciu o ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. 

 Najważniejsze informacje dotyczące tej inwestycji są dostępne na stronie internetowej: boronowtrzebinia.pl/ 

 Strategiczna inwestycja 

 Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Megainwestycje to także budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego oraz kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw (I etap 128 tys. m³, II etap, obecnie realizowany – 222 tys. m³, III etap – w przygotowaniu), a także zrealizowana rozbudowa Bazy Gdańsk i Terminala Naftowego (w budowie ostatni zbiornik o pojemności 45 tys. m³). 

 PERN jest liderem branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych w bazach na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki pod adresem: platformazakupowa.pern.pl/

źródło:PERN