pl

Aktualności

Kolejne zmiany w e-TOLL

BM REFLEX, 24.09.2021
Każdy użytkownik sytemu e-TOLL ma możliwość kontynuacji przejazdu w przypadku awarii urządzenia GPS. Przypominamy, że system viaTOLL działa tylko do 30 września 2021 r. Od 1 października br. jedynym systemem do poboru opłaty elektronicznej będzie e-TOLL.

Jeśli już dziś (23.09.2021) poruszasz się po drodze płatnej z e-TOLLem, a Twoje urządzenie przestało działać, możesz opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS , po zadeklarowaniu trasy przejazdu. 

 W Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd. 

 Opłatę za zadeklarowany przejazd musisz uiścić z góry. Dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu. Jeżeli nie posiadasz środków uzupełnij je przed złożeniem deklaracji. 

 W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd: 
-uczestniczy w akcji ratowniczej; 
-jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych;
-w przypadku autobusów przewożących pasażerów; 
zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.


 viaTOLL tylko do końca września

 Przypominamy, że system viaTOLL działa do 30 września. Od 1 października jedynym systemem do poboru opłaty elektronicznej będzie e-TOLL. Więcej informacji o zmianach dla kierowców od 1 października 2021 r.