pl

Aktualności

Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy

BM REFLEX, 3.08.2020
Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w spotkaniu na temat „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy”. To kolejny raz gdy Global Compact Network Poland przedstawił analizę aktualnej sytuacji oraz ocenę skali szarej strefy w Polsce.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na to, że Polska od lat znajduje się w czołówce krajów UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jest to często efektem spalania przy ogrzewaniu złej jakości paliw, których wykorzystywanie w tym celu jest nielegalne. Jednym z przykładów są oleje odpadowe – tańsza pozostałość po zużytych olejach silnikowych. Pomimo przepisów o regeneracji lub utylizacji, spalanych jest rocznie kilkadziesiąt do 100 tys. ton olejów, w niezgodnych z przepisami instalacjach grzewczych, emitując bardzo toksyczne substancje. 

 „Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa mają świadomość, jak bardzo szkodliwe jest niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Ostatnio rozbudowaliśmy elektroniczny system rejestracji i przewozu towarów SENT, który został wdrożony w 2017 r. Monitoruje on faktyczny przewóz określonych towarów i pozwala na szybkie reagowanie w przypadku, gdy trasa przewozu jest inna od zadeklarowanej w zgłoszeniu” – powiedziała wiceminister M. Rzeczkowska. „Monitoringiem objęty jest także przewóz towarów, które są odpadami. W zgłoszeniach do rejestru SENT, podmioty gospodarcze są zobowiązane do wskazania sześciocyfrowego kodu tych towarów, zgodnego z katalogiem określonym w przepisach o odpadach. Dotyczy to przewozu odpadów ropopochodnych” – dodała. 

 Od wdrożenia systemu SENT, tj. od 18 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. do rejestru zostało zgłoszonych ponad 10 mln 700 tys. zgłoszeń. Ponadto, w tym czasie: przeprowadzono ponad 1 mln 400 tys. kontroli przewozów realizowanych po drogach publicznych oraz koleją; zidentyfikowano ponad 16 tys. nieprawidłowości; zrealizowano ponad 2500 konwojów; pobrano ponad 2700 próbek; nałożono ponad 6700 zamknięć urzędowych. SENT skutecznie przyczynił się do zmniejszenia szarej strefy, szczególnie w branży paliwowej i redukcji luki VAT w Polsce. 

W ciągu kilku ostatnich lat luka VAT zmniejszyła się z poziomu 24,2% w 2015 r. do około 12% w 2019 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa aktywnie uczestniczą w pracach nad nowelizacją ustawy o odpadach, współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Klimatu. Chcemy ograniczyć niezgodne z prawem praktyki i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego.   

źródło: mf.gov.pl