pl

Aktualności

Do 29 lutego - termin uiszczenia opłaty zastępczej na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

BM REFLEX, 18.02.2020
Urząd Regulacji Energetyki przypomina uczestnikom rynku paliw ciekłych, realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy za 2019 r., którzy zdecydowali się na uiszczenie opłaty zastępczej, że 29 lutego 2020 r. mija termin wniesienia tej opłaty

Zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz dokonywania opłaty zastępczej, określa ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu: 

Ministerstwo Aktywów Państwowych 
Numer rachunku: 41 1130 1017 0020 1487 3520 0005 
Waluta rachunku: PLN Kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW 

Kopię dowodu wpłaty z tytułu opłaty zastępczej należy dołączyć do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie Urzędu, w sekcji Obowiązki sprawozdawcze-paliwa ciekłe.

źródło: URE