pl

Aktualności

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych

BM REFLEX 9.09.2020
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Paliwa ciekłe opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, magazynowaniem, przeładunkiem, obrotem oraz z przywozem paliw ciekłych. 

 W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmian koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania, a także nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.

źródło: URE